PocketID

Fagskolen Innlandet:

Sparer 33 arbeidsdager i året ved bruk av PocketID

“Fordelen med å ta i bruk PocketID er at det allerede er integrert i fylkeskommunens administrative system, hvor elevdataene vi bruker som grunnlag for adgangskontroll er i
dag. Det har forenklet prosessen
veldig!”


- Håkon Bergby

Seniorkonsulent | Byåsen VGS

"Å få døråpner inn i PocketID ser vi på som en fantastisk god og framtidsrettet utvikling.  Vi ser for oss en betydelig besparing av arbeidstid i en hektisk skolestart, og ikke minst en langt sikrere løsing der vi eliminererproblemer, og får langt bedre kontroll.

"PocketID var den eneste leverandøren for digitale studentkort som har fullverdig løsning som kunne erstatte både studentkort og adgangskort"
- Einar Wedøe

 IKT Koordinator | Fagskolen Innlandet

"Vi er veldig fornøyd - tjenesten fungerer veldig bra, avtalen omhandler digitalt skolebevis og bibliotek funksjon for 16.000 elever i vgs, 4500 lærlinger og 1500 fagskolestudenter, i tillegg til skoleskyss tjenesten for alle som har rett på det."


- Anders Bjøru

Seksjonsleiar | Trøndelag Fylkeskommune