PocketID

 Lærlingar

Lærlingbeviset i korte trekk

- ei teneste frå PocketID

Tilbake til:

  • Lærlingar har rettar på offentleg transport, men oftast må dei berre med seg lærekontrakten.
  • PocketID utvikla lærling- og lærekandidatbevis saman med Trøndelag Fylkeskommune i 2018.
  • PocketID er kopla til VIGO si database for lærlingar for automatisk oppdatering.
  • Når ei lærekontrakt er signert, kan lærlingen logge inn i PocketID med mobilnummer og kode på SMS.
  • Lærlingen kan ta eit bilete av seg sjølv og få umiddelbar tilgang til lærlingbeviset.

Beskrivelse av tenesta:

Lærlingar har same rett som elevar når det gjeld rabatt på offentleg transport og liknande. Likevel har det skjedd lite for dei fleste lærlingar, som fortsatt er tvungen til å gå med lærekontrakta samanbretta i baklommen. 


Med Trøndelag Fylkeskommune utvikla PocketID i 2018 Lærling og lærekandidatbevis. Med denne løysinga tilfredstilte Trøndelag fylkeskommune enkelt lærlinganes behov for å legitimere seg. 


Automatisert løysing. 

PocketID er kobla opp mot VIGO sin database for lærlingar. På denne måten kan vi hente ut og ajourholde lærlingane ihht. status i VIGO sin database. Når ei lærlingkontrakt er signert kan logge inn i PocketID med mobilnummeret sitt + kode på SMS. 


Lærlingen kan ta eit bilde av seg sjølv og umiddelbart få tilgang til lærlingbeviset. 

På same måte som for elevane holder PocketID seg oppdatert utan manuelt arbeid for fylkeskommunane.