PocketID

Styringssystem

Superenkel administrasjon

- tilrettelagt av PocketID

Automatisk overføring
For oss har automatisk overføring av data vore sjølvsagt lenge. Vi koblar til oss stadig fleire kildesystem som gjer at vi til ei kvar tid sit på oppdatert brukarinformasjon frå kundane våre. Dette skapar stor gevinst hjå kundane våre når nye tenester vert kobla på. Til fleire tenester, til  større gevinst. Pr. no har vi automatisk overføring mot m.a.:

Sidan starten har PocketID sitt fokus vore å lage eit funksjonelt, enkelt og sikkert web - grensesnitt, i samarbeid med dei som brukar systemet; skuleadminstrasjonar og fylka. Dette har vore ein avgjerande faktor for oss når vi har bygd opp administrasjonsgrensesnittet for skuleadministratorar i PocketID. Sidan PocketID er kobla til kunden sitt brukerhandteringssystem, har vi sørga for at ei heil rekkje av funksjonar enkelt kan bli automatisert.


Tilgangsstyring | Mobil døråpnar
Ein kan setje opp reglar for kva klasse eller grupper som skal ha tilgang til ulike rom og soner på ulike tidspunkt. Om ein brukar byrjar, slutta eller byter klasse/avdeling, vil tilgangar bli oppdatert. Med vårt grensesnitt kan tilsette i administrasjonen på ein enkel og intuitiv måte tildele tilgangar til dei utvalde dørene, enten klassevis, for enkeltelevar/studentar eller andre grupperingar i forkant av studiestart. Frå første skuledag vil alle automatisk ha tilgang til sine dører. Og det beste; Når reglane først er satt, krev systemet lite eller ingen vedlikehald. Alt vert oppdatert automatisk. Justering av reglar eller tildeling av midlertidige tilgangar er enkelt. Administrasjonen sparer enormt mykje tid med denne løysinga i forhold til tradisjonell løysing. Og ikkje minst - langt bedre kontroll.

PocketID integrerar med dei fleste låssystem, i Norge anten direkte eller via partnar, her er eit utval: