PocketID

Digitale nøklar

Digitale nøklar på mobilen

- ei teneste frå PocketID

Mobile nøklar i korte trekk

  • Enkel tilgangsstyring
  • Automatisert system
  • Frigjer tid og ressursar
  • Ferieavvik
  • Slutt på plastkort på avveie eller låning av kort

Beskrivelse av tenesta:

Det vert langt mindre plast og mykje meir kontroll om bedrifta går over til mobile nøklar, for ikkje å snakke om tid som spart. Administrasjonen kan på ein enkel måte tildele og fjerne tilgangar til ansattgrupper. etter kvart som ansatte kjem til, bytter avdeling eller sluttar, vil tilgangane automatisk bli oppdatert.


Automatisk overføring
Vi har sett oss som mål å skape eit enkelt og intuitivt administrasjonsystem. Vi veit du som sit med eit behov for å dele tilgangar har mange andre ting du må gjere. Derfor har vi gjort det vi kan for å sørge for at de må bruke minst mulig tid på administrasjon og vedlikehold av tilgangar. Ettersom vi er kobla til Azure AD, Google Workspace med fleire kan vi hente og ajourholde tilgangane alt etter status i kildesystemet. 


For tilfeldige behov for tilgangar (handtverkarar, gjestekontor o.l.) er det svært enkelt å overføre tilgangar, og administrere når og kor vedkomande skal ha tilgang.

PocketID integrerar med dei fleste adgangskontrollsytem, i Norge anten direkte eller via partnar, her er et utval: